"ჩემი კრედიტინფო"

"ჩემი კრედიტინფო" – ამ სერვისის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ ინტერნეტის საშუალებით, ბანკის გარეშე, „კრედიტინფოში“ პირადად თქვენს შესახებ განთავსებული ინფორმაციისა და მონაცემების ნებისმიერ დროს ნახვა...

უპირატესობანი

უპირატესობანისაფინანსო ბაზარზე ჩვენი მომსახურების არსებობა ზრდის კარგ კლიენტებზე კონკურენციას - კონკურენცია კი ყოველთვის კლიენტის საუკეთესო მომსახურების საწინდარია!

კონცეფცია/არსი

კონცეფცია/არსიჩვენი სერვისი ასრულებს მნიშვნელოვან როლს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, განსაკუთრებით მათთვის ვინც აწარმოებს ფულის, სერვისის ან საქონლის კრედიტში გაცემას.

 

დავეხმაროთ ბიზნესს კრედიტის მართვაშიკრედიტინფო ჯგუფის კომპანიები არიან პოზიციებზე ფინანსური და ბიზნეს ინფორმაციის წარმოების სფეროში, როგორც ფიზიკურ ისე იურიდიულ პირებზე. კრედიტინფოს მიერ მოწოდებული სანდო ინფორმაცია განაპირობებს ოპტიმალური გადაწყვვეტილებების მიღებას.
ამავდროულად ხვეწს და აყალიბებს ბიზნეს ეთიკის ნორმებს.

სიახლეები